obchodní společnost města Krnova – Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., Maxima Gorkého 816/11, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

najdete nás na facebooku

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. byly založeny jediným společníkem, kterým je město Krnov, 1. ledna 1994. V tomto termínu převedl státní podnik Vodovody a kanalizace Bruntál na žádost města Krnov infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací v pořizovací ceně 153 milióny korun Městu Krnov bezúplatným převodem. Krnovské vodovody a kanalizace začaly provozovat tuto společnost bez provozního majetku, který získala na základě schváleného privatizačního projektu akciová společnost Vodovody a kanalizace Bruntál.

Společnost byla registrována u Okresního soudu v Ostravě ke dni 1. ledna 1994, v oddíle C, číslo vložky 11 118 IČ: 47674148.

Sídlo společnosti: 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Maxima Gorkého 816/11

Struktura společnosti

  • Valná hromada, jež rozhoduje o chodu společnosti prostřednictvím Městské rady.
  • Dozorčí rada

předseda: Michal Ratiborský

členové: Michal Ratiborský, Miroslav Pella, Marek Koraba, Luboš Obruča, RNDr. Eva Šindelářová, Jan Zámarský, Ing. LucieVaňharová

Jednatel společnosti: Ing. Libor Staněk

Kontakty

Voda a město - historie krnovského vodárenství

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?
Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

O publikaci

Publikaci Voda a město vydaly Krnovské vodovody a kanalizace s. r. o. ve spolupráci s Městem Krnov, u příležitosti k 120. let výročí založení krnovských vodovodů a kanalizací.

Obsah publikace

str. 4 Z historie vodárenství v Krnově

str. 6 První dřevěný vodovod

str. 12 Stavba tzv. staré vodárny

str. 18 Stavba tzv. nového vodovodu

str. 22 20. století od konce 2. světové války

str. 24 Přehled organizační struktury podniků zajišťujících zásobování pitnou vodou a odkanalizování po roce 1945

str. 26 10 let trvání Krnovských vodovodů a kanalizací