obchodní společnost města Krnova – Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., Maxima Gorkého 816/11, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

najdete nás na facebooku

vyplňte on-line formulář:

  Objednatel


  * Předmět objednávky - poptávky

  Cena:

  Cena za provedené práce bude upřesněna na základě dohody mezi objednatelem a dodavatelem.

  Ostatní ujednání:

  , objednávku sjednal dobrovolně a zavazuje se zaplatit společnosti KVaK za provedené práce (dílo), a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

  Po úspěšném odeslání formuláře Vám přijde potvrzující e-mail o jeho přijetí.
  Taktéž se vymažou hodnoty z formuláře, pro nové použití.


  položky označené * jsou povinné

  Ke stažení

  Lze vyplnit taktéž v PDF formuláři:

  Objednávka – poptávka
  Stáhnout PDF