obchodní společnost města Krnova – Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., Maxima Gorkého 816/11, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

najdete nás na facebooku

vyplňte on-line formulář:

Objednatel


* Předmět objednávky - poptávky

Cena:

Cena za provedené práce bude upřesněna na základě dohody mezi objednatelem a dodavatelem.

Ostatní ujednání:

, objednávku sjednal dobrovolně a zavazuje se zaplatit společnosti KVaK za provedené práce (dílo), a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

Po úspěšném odeslání formuláře Vám přijde potvrzující e-mail o jeho přijetí.
Taktéž se vymažou hodnoty z formuláře, pro nové použití.


položky označené * jsou povinné

Ke stažení

Lze vyplnit taktéž v PDF formuláři:

Objednávka – poptávka
Stáhnout PDF