obchodní společnost města Krnova – Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., Maxima Gorkého 816/11, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

najdete nás na facebooku

Nabídka služeb

 • Laboratorní rozbory pitných i odpadních vod
 • Zřízení vodovodní přípojky
 • Výměna vodovodní přípojky
 • Oprava vodovodní přípojky
 • Zrušení vodovodní přípojky
 • Demontáž vodoměru
 • Vyhledání skrytých úniků vody
 • Výměna poškozeného vodoměru
 • Přemístění vodoměru
 • Vytyčení vodovodních sítí
 • Čistění kanalizace
 • Čištění kanalizační přípojky
 • Prohlídka kanalizace TV kamerou
 • Navrtání kanalizace pro zřízení napojení
 • Oprava kanalizace, přípojky
 • Oprava kanalizačního poklopu
 • Výkopové práce strojní
 • Bourací práce hydraulickým kladivem
 • Jiné

Nabídka laboratorních prací

 • mikrobiologický rozbor pitné vody (studna, vrt nebo bazén)
 • analytický rozbor pitné vody (studna, vrt nebo bazén)
 • analytický rozbor odpadních vod a kalů (jímky, domácí ČOV nebo průmyslové výroby)
Objednávka pro laboratorní rozbor pitné vody / odpadní vodyCeníky laboratorních prací

Nabídka stavebních a montážních prací

 • čištění venkovních kanalizačních potrubí a objektů tlakovým vozem
 • zemní práce strojem Komatsu a bourací práce hydraulickým kladivem
 • montážní práce venkovních rozvodů vodovodů a kanalizací a jejich opravy
 • zkoušky těsnosti kanalizace
 • tlakové zkoušky vodovodního potrubí
Objednávka – poptávka: on-line formulář Ceníky prací