Dne 16. 4. 2024 dojde k přerušení dodávky pitné vody na adrese SPC H, N, P, R, S a bývalá kotelna.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je odstranění poruchy na vodovodním potrubí.

Oprava bude probíhat od 9:00 a termín dokončení je přibližně 12:00 hodin.

Děkujeme za pochopení