Dnes  07.03.2024 od 8:00 hod. došlo k přerušení  dodávky pitné vody v ulici V osadě, Bližčická a areál SKOL.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je porucha na vodovodním řadu a provedení neodkladné opravy.

Přesná doba ukončení odstávky se předpokládá kolem 12:00, avšak doba ukončení se může změnit.

Děkujeme za pochopení