Dne 2. 8. 2023 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici Maxima Gorkého 22, U Nových staveb 2, Budovatelů 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 12.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je provádění udržovacích a revizních prací na vodovodním řadu.

Oprava bude probíhat od 8:00 a přibližně do 12:00 hod.

Děkujeme za pochopení