Dne 3. 1. 2023 došlo k přerušení dodávky pitné vody v ulici Albrechtická 39 e, f, g, i a části ulice Kasárenská.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je provádění oprav na vodovodním potrubí.

Oprava bude probíhat od 8:45 a termín dokončení není znám.

Děkujeme za pochopení