Dne 24. 1. 2023 došlo k přerušení dodávky pitné vody v ulici nám. Hrdinů u školní jídelny.

Jedná se o velkou poruchu proto nelze určit rozsah dotčených ulic a ani nelze určit čas dokončení.

Na odstranění poruchy na vodovodním řadu  se usilovně pracuje.

Děkujeme za pochopení