Dne 12.1. 2023 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici  B. Němcové.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodovodním potrubí.

Oprava bude probíhat od 8:00 a přibližně do 11:00 hod.

Děkujeme za pochopení