Dne 7. 9. 2021 došlo k přerušení dodávky pitné vody v obci Brantice.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodovodním potrubí.

Oprava bude probíhat od 7:30 do přibližně 12:00 hodin s tím že  se doba opravy může prodloužit.

Děkujeme za pochopení