Dne 3. 6. 2021 dojde k přerušení dodávky pitné vody v ulici Hlavní náměstí a Hobzíkova.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodovodním potrubí.

Oprava bude probíhat od 9:00 do přibližně 11:00 hodin.

Děkujeme za pochopení