Dne 24. 6. 2021 dojde k přerušení dodávky pitné vody v ulici E. F. Buriana.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je provádění oprav, udržovacích a revizních prací na vodovodním potrubí.

Oprava bude probíhat od 8:00 do přibližně 13:00 hodin.

Děkujeme za pochopení