Dne 25.9.2020 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici Bruntálská a Partyzánů.

Předpokládaný termín odstávky vody je od 8:00 do 14:00.

Vzhledem k náročnosti prováděných prací může dojít k odstavení dodávky pitné vody na ulici Vančurova a Na Ostrově.

V místní části Kostelec (horní část), může vlivem odstávky vody dojít ke kolísání tlaku na vodovodních přípojkách.

Děkujeme za pochopení.