Dne 02. 07. 2020 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici Šafaříkova a Švermova.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je oprava poruchy na vodovodním řadu.

Oprava bude probíhat od 9:00 a termín vyřešení je přibližně 11:00.

Děkujeme za pochopení