Dne 6. 3. 2020 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici Textilní a nám. Míru.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je oprava vodovodu.

Rekonstrukce bude probíhat od 9.00 a termín ukončení je přibližně 10:00 hodin.

Děkujeme za pochopení