Dne 5. 3. 2020 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici Čsl. armády v úseku mezi  křižovatkou s ulicí Chářovská a urnovým hájem.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je oprava vodovodu.

Rekonstrukce bude probíhat od 13:00 a termín ukončení je přibližně 14:00 hodin.

Děkujeme za pochopení