Dne 9. 1. 2019 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici Albrechtická a Chomýžská

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je oprava vodovodního řadu.

Oprava bude probíhat od 10:00 a přibližně do 12:00 hodin.

Děkujeme za pochopení