Dne 17. 12. 2019 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici Rooseveltova a Havlíčkova

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je oprava vodovodního řadu.

Oprava bude probíhat od 8:00 a přibližně do 12:00 hodin.

Děkujeme za pochopení