Dne 16. 12. 2019 došlo k přerušení dodávky pitné vody na ulici Úvoz

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je oprava vodovodního řadu.

Oprava bude probíhat od 12:00 a přibližně do 14:00 hodin.

Děkujeme za pochopení