Dne 10. 12. 2019 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici Petrovická v úseku mezi křižovatkou Stará Petrovická – Petrovická a hranici s Polskem.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je oprava vodovodního řadu.

Oprava bude probíhat od 8:00 a přibližně do 14:00 hodin.

Děkujeme za pochopení