Dne 28. 8. 2019 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici Ježnická a Pod Ježníkem.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody jsou montážní práce na vodovodním řadu.

Oprava bude probíhat od 9:00 a přibližně do 11:00 hod.

Děkujeme za pochopení