Dne 11. 6. 2019 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici E. F. Buriana.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je oprava poruchy na vodovodním řadu.

Oprava bude probíhat od 8:00 a přibližně do 11:00 hod.

Děkujeme za pochopení