Ve dnech 7. 5. – 10. 5. může dojít k krátkodobému zakalení vody ve vodovodní síti.

Důvodem je jiný způsob čerpání a zásobování vodou, který souvisí se stavbou silničního obchvatu města Krnova.

Po dokončení přeložek vodovodních řadů se provozování vrátí do normálu.

Děkujeme za  trpělivost  a pochopení.