Dne 26. 3. 2019 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici  Maxima Gorkého sudá čísla orientační a Albrechtická 2 – 18 sudá čísla orientační.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodovodním potrubí.

Oprava bude probíhat od 8:00 a přibližně do 10:00 hod.

Děkujeme za pochopení