Dne 10.3. 2019 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici  Revoluční a E.F. Buriana. V průběhu provádění opravy může dojít k přerušení dodávky vody taktéž na ulici B.Němcové a Bezruřova.

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodovodním potrubí.

Oprava bude probíhat od 8:00 a přibližně do 14:00 hod.

Děkujeme za pochopení