Dne 15. 2. 2019 dojde k přerušení dodávky pitné vody na ulici E. Hakena, Hřbitovní a Dvořákův okruh

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je práce na vodovodní síti.

Oprava bude probíhat od 8:00 a přibližně do 13:00 hod.

Děkujeme za pochopení