Dne 13. 8 . 2018 dojde k přerušení dodávky pitné vody v ulici Hlubčická a přilehlých ulic v úseku od řeky směrem k Polsku

Důvodem přerušení dodávky pitné vody je práce na přeložce vodovodní sítě spojenou s výstavbou obchvatu města Krnova.

Oprava probíhá od 8:00 a termín dokončení je přibližně 14:00 hodin.

Děkujeme za pochopení