Úspory společnosti Krnovské vodovody a kanalizace (KVaK) půjdou v letošním roce do statisíců korun. Ušetří na elektřině, za telekomunikační služby a počítá s tím, že své výdaje sníží také díky zveřejňování veřejných zakázek na webových stránkách města Krnova, které je jejím vlastníkem.

Elektřinu nakupoval KVaK na konci června společně s městem Krnov, které odběrná místa KVaK zahrnulo do své zakázky, obchodované na Českomoravské komoditní burze Kladno. „Smlouva na odběr elektřiny byla uzavřena na dva roky a předpokládáme, že jen letos ušetříme 320 tisíc korun. V červenci pak město Krnov rozšířilo stávající smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb o telefonní linky naší společnosti, čímž by mělo dojít k asi třicetiprocentní úspoře za tyto služby. Dále aktivujeme na stránkách města profil zadavatele KVaK, což přispěje k tomu, že na jednom místě budou zveřejňovány všechny veřejné zakázky, včetně zakázek malého rozsahu,“ uvedl jednatel společnosti KVaK Libor Staněk.

Společnost hlásí také další úspory. „V ulici Maxima Gorkého jsme úspěšně dokončili výměnu vodovodního řadu, včetně vodovodních přípojek. Díky tomu, že jsme práce realizovali vlastními silami, ušetřilo město na této zakázce řádově 700 tisíc korun,“ řekl Libor Staněk.

V rámci rekonstrukcí a oprav vodohospodářského majetku města Krnova v současnosti KVaK provádí výměnu dvanácti hydrantů a vadných sekčních ventilů, do konce roku pak má v plánu zrealizovat v ulicích Dobrovského, Mikulášské a Opavské bezvýkopové opravy kanalizací a v Chomýži opravit objekt čerpací stanice, včetně výměny technologie. „Aktivně se účastníme také kontrolních dnů na stavbě vodovodu pro Guntramovice, kterou realizuje firma LB 2000. Nutno podotknout, že ve výběrovém řízení na tuto zakázku jsme skončili na těsném druhém místě,“ uzavřel Libor Staněk.